مطالب مفید

مطالب مفید

  تاریخچه صنعت کشتیرانی ایران تاسیس صنعت کشتیرانی در ایران برای اولین بار در سال ۱۳۴۶، در پی افزایش واردات و تردد کشتی های خارجی در بندرهای داخلی کشور روی داد.  قبل از تاسیس صنعت کشتیرانی در ایران، مسئولان مرتبط با سیستم بانکی و سازمان برنامه و بودجه، اقدام به بررسی و مطالعه در خصوص […]