اطلاعات تماس شرکت هیدرو صنعت خاور میانه

ایمیل مستقیم به صندوق دریافت پیام شرکت توسط فرم ذیل :

اطلاعات تماس

اهواز-بلوار پاسداران-سه راه فرودگاه-بین زمزم و زمرد-ساختمان محمد-طبقه ۲ واحد ۴

۹۸۲۱۶۶۵۳۰۸۹۸+

info@hskhship.com

Mon – Sat: 9:00 – 17:00